Ge upp.

Jag såg alltid på världen med sådan skönhet. Jag såg de gröna träden på sommaren så vackra att jag kunde sitta och kolla på det i timmar. Men sen en dag, så såg jag istället på allt med avsky.
Denise Demonstration
COMMENT
COMMENT
Leave a reply